DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAMA

Eğitim temelinde ödev hazırlama sistemini barındırır. Ödevler eğitim basamaklarına göre şekillenir. İlköğretim de ev ödevleriyle sınırlıdır. Genellikle okulda öğretmen tarafından anlatılan dersler kapsamındadır. Ortaöğretim ve liselerde ise dönem ödevleri ve proje ödevleri vardır. Dönem ödevleri genellikle öğrenciye zayıf olduğu veya ortalama yükselmek istediği dersten verilir. Bu ödevlerle amaçlanan araştırma yapma ve kendi cümleleriyle kaynakları aktarabilme yetisini geliştirmektir. Bu ödevdeki özen ve itina ilgili derste not olarak yansımaktadır. Dönem Ödevi Hazırlama belki üniversite eğitiminden önce hazırlanan ufak kapsamlı bitirme tezi sayılabilir.

Lisans döneminde dönem ödevinin yerini dönem projeleri almaktadır. Dönem Ödevi Hazırlama kapsamıyla aynı içeriğe sahiptir. Akademisyenler bu projeleri derslerle bağıntılı olarak belirlerler. Bu verilen ödevlerin hazırlama süreci devam eden ders döneminin yoğunluğuyla zor bir hal alır. Dönem Ödevi Hazırlama süreci literatür taranması, derlenmesi, belirli kurallar dahilinde yazılması gibi koşulları da içinde barındırır.  Bu dönem projelerinde amaçlanan ders içerisinde anlatılan konuların pekişmesi ve araştırma yeteneği kazanımıdır.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde de dönem proje ödevleri söz konusudur. Ders döneminde genellikle alınan derslerle alakalı dersi desteklemek ya da vize-final notu niteliğinde olabilir. Bunun yanı sıra dönem sonunda teslim edilecek dönem ödevleri de mezuniyet derecesini etkilemektedir. Bu ödevler sayfa sayısı olarak bir tezle kıyaslanınca çok azda olsa kapsam olarak uzun bir tezin özeti niteliğinde olmalıdır. Tezsiz yüksek lisans eğitimlerinde dönem proje ödevleri daha sık verilir.

Her hafta teslim edilen ödevler söz konusudur. Yoğun ders dönemi ve bu ödevler bazen içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Sayfa sayısıyla ters orantılı kapsamıyla bu yorucu ödevleri her eğitim seviyesinde ve her branşta hazırlayabilecek geniş uzman ekibimizle sizin için hazırlayabiliriz. Siz bu çalışmayı hazırlamakta harcayacağınız enerjiyi ve zamanı dilediğiniz gibi kullanırken biz sizin yerinize hazırlayıp teslim edebiliriz. Başkasının hazırladığı projeye hakim olamamaktan mı korkuyorsunuz? Endişelenmeyin. Dönem projenizi tamamladıktan sonra dilerseniz size danışmanlık departmanımızca konuyu anlatabiliriz. Almak istediğiniz tamda buysa hizmet formumuzu doldurarak dönem ödevinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ücretli Ödev Yapanlar sitesindesiniz.